Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri və Baş nazirin
 müavinləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu qrafiki

 

S/S
Qəbul edən şəxs / vəzi̇fəsi̇
Qəbul günləri̇ / saat
1
Məmmədov Səbuhi̇ Hi̇dayət oğlu 
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kasının Baş nazi̇ri̇
Hər ayın I və III 
həftəsi̇ni̇n cümə günləri̇ 15:00 – 17:00
2
Əli̇yev Elşad Məmmədqulu oğlu
Naxçıvan Muxtar Respubli̇kası Baş nazi̇ri̇ni̇n bi̇ri̇nci̇ müavi̇ni̇
Hər ayın I və III həftəsi̇ni̇n cümə axşamı 
Günləri̇ 15:00 – 17:00

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının 
struktur bölmələri tərəfindən vətəndaşların qəbulu qrafiki

 

S/S
Həftəni̇n günləri̇ / saat
Struktur bölmə
Məsul şəxs / vəzi̇fəsi
1
Bazar ertəsi̇ 10:00 – 13:00
Aqrar Məsələlər və
 Ekologi̇ya şöbəsi 
Mübari̇z Bayramov /
 Şöbə müdi̇ri̇
Humani̇tar və Sosi̇al Məsələlər şöbəsi̇
Sevi̇nc Cabbarova /
 Şöbə müdi̇ri̇
2
Çərşənbə axşamı 10:00 – 13:00
İqti̇sadi̇yyat şöbəsi̇
Zahi̇d Qənbərov /
 Şöbə müdi̇ri
Hüquq şöbəsi
Gülçi̇n Dünyamaliyev /
Şöbə Müdi̇ri̇
3
Çərşənbə 10:00 – 13:00
Aparat
Aləm Bağırov /
Aparat rəhbəri̇
Ti̇ki̇nti̇, Sənaye və Energeti̇ka şöbəsi̇
Ni̇had Qurbanov /
 Şöbə müdi̇ri
4
Cümə axşamı 10:00 – 13:00
Ümumi̇ şöbə
Fəri̇d Babayev / 
Şöbə müdi̇ri̇
Aqrar Məsələlər və Ekologi̇ya şöbəsi
Mübari̇z Bayramov /
 Şöbə müdi̇ri̇
5
Cümə 10:00 – 13:00
Humani̇tar və Sosi̇al Məsələlər şöbəsi̇
Sevi̇nc Cabbarova /
 Şöbə müdi̇ri̇
İqti̇sadi̇yyat şöbəsi̇
Zahi̇d Qənbərov /
 Şöbə müdi̇ri̇